CONTACTA

coralnovanavas@gmail.com
Telèfon de l'Escola de Música: 938391200

                 
President: Ramon Roset Malagarriga  669391848
Secretaria: Montse Boque Busquet    
Tresorer: Jordi Santasusana Segarra  
Arxivera: Cati Gomez Alibés
Director: Joan Vidal i Selga