HISTÒRIA

- La coral s'origina l’any 2003 com a Coral de Pares d'alumnes de l'escola de música. Tal i com diu el nom es tractava d'una activitat restringida al pares dels alumnes encara que ben aviat es va obrir la possibilitat de formar-ne a part a qui volgués cantar.

- L’objectiu principal i primer era el d'engrescar als mares i pares a fer una activitat musical a la mateixa escola dels seus fills. Al començament el treball es va centrar amb la veu, la respiració, el fraseig... a través de cançons a l'unisó. Més endavant es va introduir algun cànon i de mica en mica ens hem anat formant polifònicament fins arribar a avui.
- La coral ha anat creixent fins arribar a ser-ne uns 33 components. Es tracta d’una coral de caire popular, això vol dir que està oberta a tothom. 

- A finals del 2008 ens constituïm com a Entitat del poble continuant, però, lligats a l’Escola de Música i amb el mateix director musical. A partir d'aquí adoptem el nom de Coral Nova.

-El curs 2019-2020 la direcció és agafada pel Pau Bombardó, mestre de l'Escola de Música, en substitució del Joan Vidal que l'ostentava des de la creació de la Coral. El curs següent, seria la Laia Boixadós qui agafés aquest càrrec. 
-Des del curs 2021-2022, Mercè Redorta és la persona encarregada en la direcció.

- El nombre de concerts a l'any són variables encara que n'hi ha alguns que són "d'obligat compliment" com el  concert de Nadal i el de Final de curs. Procurem enriquir-nos de l’experiència d’altres corals, oferint concerts d'intercanvis. També una vegada a l'any anem a visitar els nostres avis a la Residència.


"La nostra il·lusió és anar millorant centrant-nos en l'assaig i cursos diversos que podem anar rebent de persones exteriors a l'escola" .
Fins ara hem pogut disfrutar de professors de cant com la Maria Josep Besson, l'Alba González, la Laura García i en Francesc Garrigosa.


Els assajos els fem tots els dijous de 21 a 22:30h.


"El director i la Coral creixen junts tot fent camí.."